Fodslaw Brande

Her kan du læse en masse om Fodslaw Brande og hvad vi går og laver i foreningen.

Årets motions aktiviteter. linieHalvårsprogram 2016 – 2 Fodslaw Hovedforeningenlinie Harrild Mølle VandringlinieOnsdag den 14. juni 2017 linieNaturcenter Harrild HedelinieFasterholdtvej 387330 Brande
mellemrum-forside      Motionlinielørdag 10. decemberlinie
start kl.  13.30
linie
P.Pladsen ved Præstelundskolenlinie Præstelunden 6C. Brandelinie Turleder:  Bente Rønne     
 mellemrum-forside
Aftentur i BrandelinieLangfredag den 14. april 2017  linieForårstur ved BrandeliniePåskelørdag den 15. april 2017linie
Dalgasskolenlinie
Elme Alle 2Blinie
7330 Brande

 mellemrum-forside  Etapevandring 24 timer linieBrande døgnet rundt: linieFredag den 25. august 2017linie
lørdag den 26. august 2017linie
Dalgasskolenlinie
Elme Alle 2Blinie
7330 Brande
40 års jubilæumsturlinieLørdag den 12. november 2016linie
Ejstrupholm skolelinie
Grønningen 3linie
7361 Ejstrupholm
Novembertur v/Ejstrupholm: linieSøndag den 13. november 2016linieEjstrupholm skolelinieGrønningen 3linie7361 Ejstrupholm

linie

Brochure 2016

Julemotionstur i Brande:linieMandag den 26. december 2016 linieBrande Bibliotek Centerparkenlinie7330 Brande