Fodslaw Brande

Her kan du læse en masse om Fodslaw Brande og hvad vi går og laver i foreningen.

Årets motions aktiviteter.
Halvårsprogram-2017-1
Fodslaw Hovedforeningenlinie Harrild Mølle VandringlinieOnsdag den 14. juni 2017 linieNaturcenter Harrild HedelinieFasterholdtvej 387330 Brande

 

    Motionlinielørdag den 4. martslinie
start kl.  13.30
linie
P.Pladsen ved
Badesøen
linie Indkørsel fra Ejstrupholmvej. Brandelinie Turleder: Bestyrelsen linie
 
 mellemrum-forside
Aftentur i BrandelinieLangfredag den 14. april 2017  linieForårstur ved BrandeliniePåskelørdag den 15. april 2017linie
Dalgasskolenlinie
Elme Alle 2Blinie
7330 Brande

 Etapevandring 24 timer linieBrande døgnet rundt: linieFredag den 25. august 2017linie
lørdag den 26. august 2017linie
Dalgasskolenlinie
Elme Alle 2Blinie
7330 Brande
  Novembertur v/Ejstrupholm: linieSøndag den 12. november 2017linieEjstrupholm skolelinieGrønningen 3linie7361 Ejstrupholmlinie Julemotionstur i Brande:linieMandag den 26. december 2017 linieBrande Bibliotek Centerparkenlinie7330 Brande